Revalidatie technisch advies

Voor Revalidatie dealerbedrijven en fabrikanten van revalidatie materialen kunnen wij passingen uitvoeren, en advies uitbrengen.

Indien gewenst kunnen wij ook een offerte uitbrengen, en zorg dragen voor uitvoering van de geadviseerde aanpassingen.

GELOTECH © 2011  | Multimedia CN Trading